یکشنبه 16 بهمن 1401 | ساعت 07:00

خط مشی

خط مشی

شرکت حباب کف توس در راستای تحقق چشم انداز و اجرای مأموریت تعیین شده، ضمن استقرار نظام های مدیریت کیفیت (ISO9001)، مدیریت محیط زیست (ISO14001) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001) درکلیه سطوح و داشتن تعهد نسبت به بهبود مستمر و اثربخشی این سیستم، از تمامی کارکنان انتظار دارد با رعایت ارزشهای سازمانی فوق، با همدلی و تکیه بر روحیه کار تیمی، از نهایت تلاش و خلاقیت خویش برای تحقق چشم انداز فروگذار ننمایند و برای این هدف، این خط مشی را با رعایت استاندارد ایران و قوانین و مقررات ملی تدوین نموده و ضرورت توجه به اصول زیر را به تک تک کارکنان ابلاغ نموده است:


توجه به آموزش و پژوهش در جهت بهبود و تسلط بر


  • فناوریهای مورد نیاز به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی
  • بهبود مستمر محیط کار و تعهد کامل به اجرای آراستگی سازمانی
  • رعایت اصول و آداب معاشرت و تشریفات در تعامل با همکاران و مشتریان
  • تلاش در راستای ارتقای دائم سطح رضایت مشتریان
  • توسعه ی اشتغال موجود از طریق افزایش تولید با کیفیت
  • توسعه ی بازار و افزایش فروش و صادرات از طریق تولید صادرات محور
  • توسعه ی قابلیت ها و تواناییهای سازمانی، مدیریتی و اجرائی در زمینه ی اجرای پروژه های جدید و توسعه ی پایدار فعالیتها (با مدیریت دقیق هزینه ها)
  • برنامه ریزی منظم و اقدام مداوم به منظور پیشگیری از آلودگی های محیط زیست
  • پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی از طریق شناسایی و کنترل ریسک های ایمنی و بهداشتی در محیط کار

اینجانب و تمامی همکاران متعهد میشویم که در مسیر دستیابی به چشم انداز تعیین شده، افزایش هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان ارتقای برند شکوه گام برداشته و در این خصوص، هر یک وظایف خود را به طور دقیق و در زمان لازم ایفا نماییم.

جواد نیشابوری - مدیریت عامل شرکت حباب کف توس