یکشنبه 29 فروردین 1400 | ساعت 12:22
بنر صفحات داخلی

ارزش ها و اولویت ها

شرکت حباب کف توس در پایبندی به ارزش ها و اصول تمام عزم خود را جزم نموده و این ارزش ها به شرح زیر است
  • اولویت افراد

    حباب کف توس بر اصل مشتری مداری و اولویت افراد پایبند بوده و تمام تلاش خود را در این زمینه می نماید و معتقد است مشتری مداری و حفظ مشتری بزرگترین سرمایه است
    اولویت افراد
  • اولویت افراد

    حباب کف توس بر اصل مشتری مداری و اولویت افراد پایبند بوده و تمام تلاش خود را در این زمینه می نماید و معتقد است مشتری مداری و حفظ مشتری بزرگترین سرمایه است
    اولویت افراد