یکشنبه 29 فروردین 1400 | ساعت 12:46
بنر صفحات داخلی

استخدام

متن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گردد، متن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گردد، متن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گرددمتن مورد نظر در این قسمت درج می گردد
ردیف
عنوان شغلی
رشته تحصیلی
جنسیت
محل خدمت
تعداد مورد نیاز
مهارتها و صلاحیتهای حرفه ای
1
کارشناس فروش
مرد
تهران
this is wrong property
تسلط به برنامه نويسی C#.Net,Asp.Net مسلط به SQL آشنا به JQuery , CSS , HTML , MVC
2
کارشناس فروش
مرد
تهران
this is wrong property
تسلط به برنامه نويسی C#.Net,Asp.Net مسلط به SQL آشنا به JQuery , CSS , HTML , MVC
3
کارشناس فروش
مرد
تهران
this is wrong property
تسلط به برنامه نويسی C#.Net,Asp.Net مسلط به SQL آشنا به JQuery , CSS , HTML , MVC
4
کارشناس فروش
مرد
تهران
this is wrong property
تسلط به برنامه نويسی C#.Net,Asp.Net مسلط به SQL آشنا به JQuery , CSS , HTML , MVC

عنوان شغلی مورد نظر:

اطلاعات شخصي

 • نام:
  نام خانوادگی:
 • شماره شناسنامه :
  صادره از :
 • تاریخ تولد :
  محل تولد :
 • وضعیت تاهل :
  کد ملی :
 • دین :
  مذهب :
 • افراد تحت تکلف :
  تعدا فرزندان :
 • فرزند دختر :
  فرزند پسر :

 • نام پدر:
  شغل:
 • تحصیلات :
 • نام و نام خانوادگی همسر :
  شغل :
 • میزان تحصیلات :

 • وضعیت خدمت:
  نوع معافیت:
 • از تاریخ :
  تا تاریخ :

 • آدرس محل سکونت فعلی:
 • تلفن همراه :
  تلفن ثابت :
 • وضعیت مسکن

 • وضعیت جسمانی و بهداشتی
 • عمل جراحی
 • علت عمل جراحی :
  تاریخ :
 • آیا به بیماری خاصی که نیاز به مراقبتهای ویژه محیطی یا دارویی باشد مبتلا هستید :
 • آیا از سیگار یا سایر دخانیات استفاده می کنید :

 • آیا در موارد زیر تمایل به همکاری دارید
 • اضافه کاری
  نوبت کاری شیفت - صبح، ظهر، شب
 • جمعه و تعطیل کاری
  انجام ماموریت
 • همکاری در مشاغل مشابه

سوابق تحصیلی

 • نام موسسه/دانشگاه:
  نوع موسسه/دانشگاه:
 • شهر/کشور محل اخذ مدرک:
  مدرک تحصیلی:
 • رشته تحصیلی:
  گرایش تحصیلی:
 • تاریخ شروع:
  تاریخ خاتمه:
 • معدل:
مدرک رشته گرایش نام موسسه نوع موسسه تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل محل اخذ عملیات
حذف

سوابق شغلی

 • نام سازمان / شرکت:
  نوع فعالیت:
 • تلفن:
  نام مدیر:
 • تاریخ شروع همکاری:
  تاریخ خاتمه همکاری:
 • سمت شغلی:
  آخرین حقوق دریافتی:
 • علت فسخ:
نام سازمان نوع فعالیت تلفن نام مدیر تاریح شروع همکاری تاریخ خاتمه همکاری آخرین حقوق دریافتی علت فسخ حذف
حذف
 • میزان حقوق درخواستی خود را وارد نمایید :

مهارت ها

 • نام مهارت
  میزان مهارت
 • شرح
نام مهارت میزان مهارت شرح حذف
حذف

آشنایی با زبان های خارجی

 • نام زبان
 • مکالمه
  گرامر
 • ترجمه
 • شرح
نام زبان میزان مهارت شرح عملیات
حذف

مهارت کار با رایانه

 • نام نرم افزار
  میزان مهارت
 • شرح
نام نرم افزار میزان مهارت شرح عملیات
حذف

سایر اطلاعات

سوابق تامین اجتماعی

 • آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید
 • چه مدت
  شماره بیمه

اشخاص معرف غیر خویشاوند

 • نام و نام خانوادگی
  آدرس
 • شغل و محل کار
  شماره تمارس
نام و نام خانوادگی آدرس شغل و محل کار تلفن تماس عملیات
حذف

سایر اطلاعات و هماهنگی ها

 • نحوه معرفی یا آشنایی با شرکت و علت انتخاب خود را بنویسید
 • آیا تاکنون محکومیت کیفری و سیاسی و غیره داشته اید؟
 • آیا امکان دریافت و ارائه رضایت نامه محل کارهای قبلی را دارید؟
 • آیا از بیمه بیکاری استفاده کرده اید ؟ در چه تاریحی

شغلی مورد درخواست

 • در چه مشاغلی مهارت و توانایی انجام کار دارید
 • آیا آمادگی سپردن تضمین کافی طبق نظر مدیریت را دارید ؟
تعهد می نمایم که در کمال صداقت، صحت و صراحت این فرم را تکمیل نموده، چنانچه نادرستی هریک از اطلاعات ارائه شده به اثبات رسید، به منزله استعفاء تلقی شده و متعهد به جبران کلیه زیانهای وارده می باشم
درحال ثبت اطلاعات....